Általános képességfelmérés

A szülővel és gyermekkel való találkozás alkalmával – a probléma feltárását és az anamnézis megbeszélést követően – kiválasztom több standardizált felmérő teszt közül (DIFER, Dél-Califoniai Teszt stb.) a gyermek életkorához és problémájához mérten a legmegfelelőbbet. A felmérés eredményeképpen objektív képet kapunk a gyermek aktuális fejlettségi szintjéről, az esetleges részképességeinek elmaradásairól. Ezt követően a gyermek felzárkóztatása érdekében javaslatokat teszek a fejlesztésre vonatkozóan. Amennyiben szükséges – a gyermek érdekeit szem előtt tartva – más szakterületet képviselő kollégához irányítom őt, hogy közösen találjuk meg a legoptimálisabb fejlesztési lehetőséget.