Iskolaérettségi felmérés

A szülő gyakran bizonytalan, hogy vajon mi a legjobb megoldás gyermekének, maradjon még egy évet az óvodában, vagy nyugodtan megkezdheti az iskolás éveket. Sok esetben nehéz a jó döntést meghozni. Ha Ön bizonytalan, esetleg kétségei támadnak, akkor egy független szakember objektív választ tud adni a felmerülő kérdésre. Fejlesztőpedagógusként az iskolaérettségi felmérés során segíthetek gyermekének, rávilágíthatok az esetlegesen elmaradást mutató területekre, melyeket a foglalkozások során alkalmazott technikákkal hatékonyan fejleszthetünk.

Az iskolai környezetbe való beilleszkedéshez elengedhetetlen, hogy a gyermek megfelelő érettségi szinten legyen szociálisan, fizikálisan, illetve részképességei tekintetében. Ezeken a területeken a lemaradás következménye lehet, hogy a gyermek rosszul teljesít, sikertelen lesz az iskolában, mely az egész személyiség fejlődésére kihathat.

A felmérés során – a gyermek életkorát figyelembe véve – játékosan, objektív feladatsorral megvizsgálom a részképességeket, hiszen ezek megfelelő fejlettségi szintje elengedhetetlen az iskolai életben való boldoguláshoz. A gyermeknél az alábbi részképességeket tanulmányozom:

 • vizualitás, vizuális differenciálás
 • verbális- és vizuális emlékezet
 • alak-háttér differenciálás
 • szerialitás, sorfolytatás
 • irányított figyelem
 • logikai gondolkozás
 • finommozgás
 • testséma
 • térben és időben való tájékozódás
 • dominancia kialakulása, lateralitás
 • számolási készség
 • beszédhanghallás
 • nyelvi kifejezőkészség

A vizsgálat elvégzését követően választ kapunk arra, hogy a gyermek részképességei megfelelő szinten állnak-e az iskola elkezdéséhez, vagy esetlegesen valamilyen területen lemaradás mutatkozik. Ha találunk ilyen területet, akkor sem szabad kétségbeesni, hiszen nagyon hatékony, játékos formában célirányos fejlesztés útján látványos eredményeket lehet elérni. Kisebb mértékű elmaradás esetén szakmai tanácsadással támogatom a családokat, így otthoni környezetben – a szülővel együtt – végezhető feladatokkal könnyedén zárkózhat fel a gyermek. Több részképesség elmaradása esetén a leghatékonyabb felzárkóztatás érdekében javaslok akár egy indirekt terápiát, vagy egy céltudatos felkészítő programot, természetesen a gyermek érdekeit minden esetben szem előtt tartva.